Home

De oudervereniging is een leuke groep van gemotiveerde en enthousiaste mama’s en papa’s die zich belangeloos inzetten voor de school en al onze kinderen.

 

Wij vergaderen één dinsdagavond per maand met leerkrachten en directie. Tijdens deze vergadering is alles bespreekbaar wat met de werking van de school te maken heeft. Wij zijn jullie stem binnen de school en vormen zo een belangrijk overleg- en adviesorgaan.

 

In de loop van het schooljaar organiseren wij verschillende activiteiten, zoals een mosselfeest, kienavond, hobbynamiddag, wafelslag, fuif, schoolfeest, kerstdrink, … om de nodige financiële middelen te verzamelen. Hiermee kunnen we voor de kinderen kansen creëren die met een krap schoolbudget en maximumfactuur anders niet mogelijk zijn.

 

Zo bekostigen wij bijvoorbeeld het busvervoer voor alle uitstappen, speeltuigen op de speelplaats, aankoop van digitale schoolborden en fietsjes voor de kleuterschool,…

Ook de voor- en naschoolse opvang wordt door de oudervereniging georganiseerd.

 

Het is belangrijk dat wij als ouder ook onze mening kunnen inbrengen. Op deze manier krijgen we de kans om samen met leer-krachten en directie school te maken en een positieve sfeer te creëren.

 

 

Want daar wordt iedereen, en in de eerste plaats onze kinderen, beter van!